Đây là sản phẩm phôi chìa khoá dành cho các loại xe phân khối lớn