Điều khiển ô tô dành cho các dòng xe ô tô và từng dòng máy cụ thể trên thị trường dùng để cài đặt và sử dụng.